MUOVISTA JYRSITYT KAPPALEET

Röchling Engineering Plastics KG valmistaa myös puristus- ja extruusiotekniikalla PolystoneÒ kestomuovilevyjä. Hyvien korroosionkesto ja kitkaominaisuuksiensa johdosta näitä käytetään erityisesti laite- ja koneenrakennuksessa. Tietokoneohjatuilla CNC tarkkuusjyrsinkoneilla on mahdollista koneistaa monimutkaisia muovituotteita. Tuotteet valmistetaan erityyppisistä PE, PP, PVC ja PVDF muoveista.

Röchling Engineering Plastics toimittaa:

  • Levyjä paksuudeltaan 1 - 180 mm ja
    kooltaan aina 4200 x 3400 mm saakka
  • Profiileja
  • CNC jyrsittyjä koneiden ja laitteiden osia

Ota yhteyttä wesstech@wesstech.fi